Benjamin Franklin 13 pontja

Benjamin Franklin az utolsó polihisztorok egyike volt, akit pont ezért igen nehéz beskatulyázni. Dolgozott nyomdászként, íróként, politikusként, diplomataként és természettudósként. Az összes általa művelt területen egyaránt kiemelkedőt alkotott. 

Benjamin Franklin munkásságának leltározása nem kis feladat, bár valószínűleg igen érdekes tevékenység. Pillanatnyilag és az énmárkaépítés szempontjából sokkel idevágóbb az, hogy Franklin vajon hogyan tudott ennyi mindennel, ráadásul kiemelkedő eredménnyel foglalkozni. A rendkívül gazdag életmű alapján sejthető, hogy Franklin (már-már mániásan) aktív és maximalista lehetett. A tökéletességre törekvés azonban nemcsak alkotásaira és találmányaira volt jellemző.

Önéletrajzából az is kiderül, hogy saját magával sem volt megengedő. Szigorú napirend szerint élt. A rá jellemző eltökéltséggel kutatta 45 éven keresztül a tökéletességhez vezető út 'térképének' felrajzolása és végrehajtása. Végül, 65 éves korában (1771. nyarán) tette közkinccsé az ezzel kapcsolatos gondolatait. Tanácsai ma is figyelemre méltóak. Nekem úgy tűnik, hogy az életvezetési tanácsadók azóta sem tudtak Franklin listájához túl sokat hozzátenni. 

„Ez idő tájt (1728) fogalmazodott meg bennem a merész és lelkes terv, hogy „erkölcsi tökéletességre” küzdöm magam fel. Az volt az óhajtásom, hogy úgy éljek, hogy soha semmi hibát ne kövessek el, s hogy legyőzzem mindazt a vétket, amire természetes hajlam, szokás, társaság elcsábíthat. De csakhamar rájöttem, hogy keményebb fába vágtam a fejszém, mint gondoltam. Mert miközben figyelmem ébredt az egyik hiba iránt, s minden igyekezetem, a hajlam sokszor erősebb lett, mint a józan belátás. 

Végül is erre a következtetésre jutottam: az az értelmi meggyőződés, hogy érdekünk a tökéletes erényesség, nem elég arra, hogy megóvjon minket a botlástól. Hogy az ellenkező szokásokat kell letörni, és a jó szokásokra kell szert tenni, valamint azokat kell meggyökereztetni, mielőtt állandóan, egyenletesen bizakodhatnánk a viselkedésünkben. E célból a következő módszert próbáltam meg.

13 név alatt összefoglaltam azokat az erényeket, amelyeket ez időben szükségesnek vagy kívánatosnak tartottam. S mindegyikhez rövid parancsot fűztem, amely kifejezte, mely terjedelmet adok értelmének:

1. Mértékletesség
Ne egyél a tunyultságig, ne igyál a részegségig.
2. Csönd
Csak úgy szólj, ha a magad vagy mások javát szolgálod; kerüld a fecsegést.
3. Rend
Legyen meg minden holmid helye; legyen meg minden tevékenység ideje.
4. Határozottság
Határozz mit kell tenned; hiánytalanul tedd meg amit elhatároztál.
5. Takarékosság
Csak úgy költekezz, ha mások vagy a magad javát szolgálja; ne pocsékolj.
6. Szorgalom
Ne vesztegesd az időd; hasznos dolgon munkálkodj mindig; mellőzz minden felesleges tevékenységet.
7. Őszinteség
Bántó módon senkit félre ne vezess; jámboran és méltányosan gondolkodj, ha szólsz eképpen szóljál.
8. Igazság
Senkit igaztalanul meg ne sérts; iránta való kötelességed ne mulaszd el.
9. Mérséklet
Kerüld a végleteket; de légy türelmes a legvégső határig azok iránt, akik megsértenek.
10. Tisztaság
Ne tűrd sem a tested, sem a ruhád, sem a környezeted tisztátalanságát.
11. Nyugalom
Állj ellent az apró bosszúságoknak; a hétköznapi és elkerülhetetlen hibák ne zavarjanak.
12. Makulátlanság
Ritkán élj a kéjjel; céljának az egészségedet vagy a nemzést tekintsd; csömörig, erőd fogytáig, mások vagy magad békéjének, jóhírének rovására ne űzd.
13. Alázat
Kövesd Jézust és Szókratészt. 

Minthogy szándékom mindezek erényekből életmódot formálni, úgy véltem nem volna tanácsos, ha figyelmemet egyszerre osztom szét valamennyi között, hanem ezeket egyenként építem bele az életembe; mikor már az egyik véremmé vált, csak akkor térek rá a másikra, és így haladok tovább, amíg a végére nem járok mind a tizenháromnak. Minthogy némely erények mielőbbi elsajátítása könnyítheti dolgomat a továbbiakban, e szerint a célszerűségi sorrend szerint formáltam az erények lajstromát." 

Mivel egészítenéd ki a listát vagy mit vennél el?

Képek: itt, itt és itt

Mutass többet
Énmárka, személyes márka, personal brand. Ezek a kifejezések ma már sokaknak ismerősen csengenek. De mit jelent ez a fogalom? Milyen szerepe van a karrierünkben? Milyen eredményeket és sikereket hozhat? Milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre? Egyáltalán, hogyan fogjunk hozzá?
Megrendelem